Kiểm tra thực tế đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện bảo quản đặc biệt

3639/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều kiến nghị về việc kiểm tra thực tế hàng hóa của một số doanh nghiệp nhập khẩu các mặt có điều kiện bảo quản đặc biệt như: thuốc tân dược, sinh […]

Kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh

89/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 Kính gửi: – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; – Cục Hải quan tỉnh Bình Phước; – Cục Điều tra chống buôn lậu. Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một […]