Hướng dẫn mã loại hình

1742/GSQL–GQ2 ngày 07/09/2021  Kính gửi: Công ty TNHH Cosonic Việt Nam. (Đ/c: Lô C5-1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) Trả lời công văn số 20210816/CSN-CV ngày 16/8/2021 của Công ty TNHH Cosonic Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) xin hướng dẫn về mã loại hình, […]

Mã loại hình tờ khai tái xuất đối ứng (Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam)

 1688/GSQL-GQ3 ngày 27/08/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam. (Đ/c: Lô C-10, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) Trả lời công văn số MIV-HQ/210705 ngày 16/7/2021 của Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam có xin hướng dẫn loại hình tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải […]

Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn)

1675/GSQL–GQ2 ngày 26/08/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn. (Đ/c: Số 02 đường 3A KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Trả lời công văn số 07/SJ-CV ngày 23/06/2021 của Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn xin hướng dẫn về thủ tục hải […]

Hướng dẫn sử dụng mã loại hình

4032/TCHQ-GSQL ngày 16/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc liên quan đến sử dụng mã loại hình B13- xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua gia […]

Hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình

4002/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc phát sinh hủy nhánh tờ khai của lô hàng có trên 50 dòng hàng (do khai sai mã loại hình) dẫn đến Hệ thống hải […]