Chấn chỉnh phân loại hàng hóa (vải không dệt)

4470/TCHQ-TXNK ngày 16/09/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 07/08/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5223/TCHQ-TXNK về việc phân loại vải không dệt (kèm theo ý kiến của Viện Dệt may tại công văn số 143/CV-VDM ngày 19/5/2017). Tuy nhiên, qua rà soát trên hệ thống […]

Kết quả xác định trước mã số (Chilly Gel)

4240/TB-TCHQ ngày 30/08/2021 Chilly Gel: 3307.90.90

Kết quả xác định trước mã số (Chilly Con Antibatterico)

4239/TB-TCHQ ngày 30/08/2021 Chilly Con Antibatterico: 3307.90.90

Kết quả xác định trước mã số (MEG-3 TM DHA rf Powder)

4124/TB-TCHQ ngày 20/08/2021MEG-3 TM DHA rf Powder: 1517.90.80

Mã HS mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

4122/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7365/HQHP-TXNK ngày 22/7/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc mã HS mặt hàng Nắp thùng xe bán tải. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: […]

Phân loại Bản lề ghế ô tô

4115/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống Hải quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy mặt hàng Bản lề ghế lái xe ô tô nhập khẩu hiện đang được phân loại vào các mã số HS khác nhau (83.02, 94.01). […]

Kết quả xác định trước mã số (L-TYROSINE)

3994/TB-TCHQ ngày 11/08/2021 L-TYROSINE, dạng bột: 2922.50.90

Khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

3189/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Dongwha Việt Nam. (Đ/c: Lô CN1, CN2, CN3, CN4 KCN Sông Công II, xã Tân Quang, TP. Sông Công, Thái Nguyên) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/DWVN của Công ty TNHH Dongwha Việt Nam về việc khai báo mã HS hàng hóa nhập khẩu trong […]

Phân loại hàng hóa

2935/TCHQ-TXNK ngày 16/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/CV ngày 30/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát về vướng mắc phân loại liên quan đến xác định hàng hóa sử dụng trong gia […]

Xử lý thuế cho hàng hóa

76/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3241/HQHCM-STQ ngày 05/11/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về xử lý thuế cho mặt hàng có tên khai báo “Cánh quạt (bộ phận của tháp giải nhiệt) không bao […]