Xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

3995/TCHQ-TXNK ngày 11/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1294/HQHT-NV ngày 20/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Công ty CP Gang thép Hà […]

Danh mục miễn thuế

3868/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng cục Hải quan nhận được công văn 776/HQTTH-NV ngày 13/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc liên quan đến quản lý Danh mục miễn thuế điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có […]

Miễn thuế nhập khẩu

2932/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 843/HQCT-NV ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc miễn thuế hàng nhập khẩu đầu tư của Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long. Về vấn đề này, Tổng cục […]