Kiểm tra, giám sát hàng hóa XK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

4195/TCHQ-GSQL ngày 27/08/2021 Kính gửi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.(địa chỉ: số 31 Tú Xương, P.7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) Tổng cục Hải quan nhận được Đơn của Bà liên quan đến việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tạm dừng, không cho xuất khẩu […]

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

4194/TCHQ-GSQL ngày 27/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 525-21/LS-CV ngày 29/7/2021 của Văn phòng Luật sư A Hòa v/v đề nghị xử lý đối với lô hàng cà phê xuất khẩu mang nhãn hiệu “Trung Nguyên” và “G7 Coffee” đăng ký tờ khai […]