Tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan

4182/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua hoạt động kiểm tra nội bộ về việc thực thi công tác quản lý, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan của một số đơn vị Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan thấy có […]

Tăng cường kiểm tra xuất xứ điều thô nhập khẩu từ Campuchia

4108/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh: Gia Lai-Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Qua rà soát tình hình nhập khẩu, số liệu kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điều thô trong thời gian qua cho thấy có hiện tượng kim ngạch […]

Tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

3978/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng, Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Về nội dung “sau […]

Tăng cường quản lý đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

3923/TCHQ-GSQL ngày 06/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua công tác theo dõi, quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp (MEC, MIC) gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong thời gian qua, có hiện tượng chủ hàng hóa lợi dụng quy định miễn thuế […]

Tăng cường công tác quản lý hàng gửi KNQ, hàng kinh doanh TN-TX

3475/TCHQ-GSQL ngày 09/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát với hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; căn cứ quy định tại Điều 46 Luật Hải quan về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng […]

Tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua theo dõi, rà soát trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận thấy có tình trạng gia tăng việc nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng, các xe tập trung vào dòng xe sang, trị giá cao. Nhằm […]