Phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng

4341/TCHQ-GSQL ngày 08/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc phân luồng đối với tờ khai tái xuất phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mã loại hình G23, […]

Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập

3548/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam. (Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) Trả lời công văn số 24/2021/XNK-FVL ngày 4/6/2021 của Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất, Tổng […]

Tăng cường công tác quản lý hàng gửi KNQ, hàng kinh doanh TN-TX

3475/TCHQ-GSQL ngày 09/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát với hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; căn cứ quy định tại Điều 46 Luật Hải quan về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng […]

Thủ tục tạm xuất, tái nhập hàng thay thế

3261/TCHQ-GSQL ngày 29/06/2021 Kính gửi: Công ty CP TM Kỹ thuật M.T. (Đ/c: số 65 Tân Thới Nhất 21, Q12, TP. HCM) Trả lời công văn số 1157/2021-CV/MTCO-TCHQ ngày 17/5/2021 của Công ty CP TM Kỹ thuật M.T đề nghị hướng dẫn thủ tục, chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm xuất để […]

Khai báo tờ khai tái xuất mặt hàng quặng sắt

1130/GSQL-GQ3 ngày 14/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang. Trả lời công văn số 682/HQHG-NV ngày 11/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang báo cáo vuớng mắc khai báo tờ khai tái xuất mặt hàng quặng sắt, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến […]

Vướng mắc thực hiện Thông tư 09/2020/TT-BCT

1131/GSQL-GQ5 ngày 14/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng. Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 605/HQCB-NV ngày 18/05/2021 của Cục hải quan tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý […]

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa TNTX, gửi kho ngoại quan sau khi đổi tên doanh nghiệp

988/GSQL-GQ3 ngày 28/05/2021 Kính gửi: Công ty Cổ phần VIMC Logistics. Trả lời công văn số 103/VLG-TMDV ngày 26/5/2021 của Công ty CP VIMC Logistics đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan sau khi đổi tên doanh nghiệp, […]

Hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa

2344/BCT-XNK ngày 27/04/2021 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trả lời văn bản số 1263/UBND-KT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giải quyết đề nghị của doanh nghiệp xin gia hạn thời gian tái xuất hàng hoá, Bộ Công Thương có ý […]

Tái nhập hàng hóa tạm xuất để bảo hành theo hợp đồng

74/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Trả lời công văn số 04/12/2020/TA-CVHQ ngày 16/12/2020 của Công ty cổ phần Thành An về thủ tục hải quan tái nhập hàng tạm xuất để bảo hành theo hợp đồng bảo hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Đồng ý […]

Chuyển tiêu thụ nội địa máy móc, thiết bị tạm nhập

07/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 1. Về loại hình mở tờ khai hải quan: Thực hiện theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình, theo đó, Công ty khai báo mã loại hình A21 đối với trường hợp hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn […]