Thuế xuất khẩu hàng hóa SXXK

4478/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Icel Logistics. (Tầng 12A, tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521 đường Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 24/8/2021 của Công ty TNHH Icel Logistics đề nghị hướng dẫn việc xử lý […]

Chấn chỉnh phân loại hàng hóa (vải không dệt)

4470/TCHQ-TXNK ngày 16/09/2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 07/08/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5223/TCHQ-TXNK về việc phân loại vải không dệt (kèm theo ý kiến của Viện Dệt may tại công văn số 143/CV-VDM ngày 19/5/2017). Tuy nhiên, qua rà soát trên hệ thống […]

Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK

7074/TXNK-CST ngày 15/09/2021 Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1337/HQĐNa-TXNK ngày 14/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, công văn số 1426/HQCT-NV ngày 09/8/2021 và số 751/HQCT-NV ngày 12/5/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp […]

Thuế nhập khẩu mặt hàng đường

4439/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2021 Kính gửi: Công ty cổ phần Hệ sinh thái AFDEX (Đ/c: số 6B, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) Trả lời công văn số 71/AFDEX-HST ngày 03/07/2021 của Công ty cổ phân Hệ sinh thái AFDEX đề nghị hướng dẫn thuế nhập khẩu mặt hàng đường từ Thái […]

Thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19

4390/TCHQ-TXNK ngày 13/09/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Y tế PMC.  (KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội)  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8-21/PMC-KTTC ngày 25/08/2021 của Công ty TNHH Y tế PMC đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập […]

Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK

4395/TCHQ-TXNK ngày 13/09/2021 Kính gửi: Tổng Công ty Khánh Việt. (118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 432/TCTKV ngày 02/8/2021 của Tổng Công ty Khánh Việt đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại […]