Không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

4428/TCHQ-PC ngày 15/09/2021 Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cơ quan hải quan xem xét không XPVPHC đối với một số trường hợp vi phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan do ảnh […]

Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

4325/TCHQ-PC ngày 08/09/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Trả lời Công văn số 1976/HQQN-TCCB&TTr ngày 21/6/2021, công văn số 2815/HQQN-TCCB&TTr ngày 26/08/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  1. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại toàn bộ […]

Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

4212/TCHQ-PC ngày 27/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng. Trả lời Công văn số 4321/HQHP-CBL&XLVP ngày 05/05/2021 và công văn số 7865/ HQHP-CBL&XLVP ngày 06/08/2021 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Nghị quyết số […]

Thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

3990/TCHQ-PC ngày 11/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trả lời công văn số 1920/HQLS-CBL ngày 28/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc làm rõ vướng mắc nêu tại Hội nghị sơ kết 06 tháng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: – Hiện nay, hành vi vi […]

Xử phạt tờ khai nhánh

3991/TCHQ-PC ngày 11/08/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk. Trả lời công văn số 697/HQĐL-NV ngày 07/7/2021 của Cục Hải quan Đắk Lắk v/v vướng mắc về xử lý VPHC trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, […]

Khai báo hàng hóa sau 30 ngày

3461/TCHQ-PC ngày 09/07/2021 Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng không  Tổng cục Hải quan, nhận được Công văn số 1567/XNK-XNK2 ngày 17/6/2021 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng không (AIRIMEX) về việc khai báo hàng hóa sau 30 ngày, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:  1. […]

Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

3436/TCHQ-PC ngày 08/07/2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước Trả lời Văn bản số 972/HQBP-NV đề ngày 15/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  – 02 mẫu Quyết định tịch thu […]

Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

3148/TCHQ-PC ngày 22/06/2021 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Trả lời Công văn số 1166/HQTPHCM-CBLXL đề ngày 12/5/2021 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến Công ty TNHH TM JVA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  Điểm […]

Vướng mắc xử lý vi phạm (đã làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hàng hóa)

3119/TCHQ-PC ngày 21/06/2021 Kính gửi: Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina (Địa chỉ: Lô CN5, khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) Trả lời Công văn số 24052021/SH-TCHQ đề ngày 24/5/2021 của Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina về việc vướng mắc trong xử […]