Đăng nhập

XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ TỤC XUẤT KHẨU BƠM TIÊM DÙNG MỘT LẦN BẰNG NHỰA

230 lượt xem
#1
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỂN LONG
 Công ty là doanh nghiệp thương mại . không có chức năng kinh doanh , sản xuất trang thiết bị y tế.

Công ty  có đơn hàng xuất khẩu bơm tiêm  sử dụng 1 lần bằng nhựa. ( hs code 90183110) công ty không có CFS  và cũng không trực tiếp sản xuất. 
Số lượng hàng trên được mua trong nước, doanh nghiệp bán hàng này có CFS.

- Vậy cho  hỏi công ty có được xuất khẩu mặt hàng trên không?
- Các  các hồ sơ cần thiết để xuất khẩu mặt hàng bơm tiêm nói trên?

Trân trọng./
#2
(2021-03-04, 14:03 PM)CHAULINH Wrote: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỂN LONG
 Công ty là doanh nghiệp thương mại . không có chức năng kinh doanh , sản xuất trang thiết bị y tế.

Công ty  có đơn hàng xuất khẩu bơm tiêm  sử dụng 1 lần bằng nhựa. ( hs code 90183110) công ty không có CFS  và cũng không trực tiếp sản xuất. 
Số lượng hàng trên được mua trong nước, doanh nghiệp bán hàng này có CFS.

- Vậy cho  hỏi công ty có được xuất khẩu mặt hàng trên không?
- Các  các hồ sơ cần thiết để xuất khẩu mặt hàng bơm tiêm nói trên?

Trân trọng./


Nghị định 36/2016/NĐ-CP Về quản lý trang thiết bị y tế
Nghị định 169/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Nghị định 03/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Xem tại đây


Xem thêm
2021-06-24, 13:06 PM » Cẩm nang hướng dẫn xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc
2021-06-15, 09:06 AM » Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu và cân bằng cán cân thương mại
2021-05-13, 09:05 AM » Thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước phải dán tem điện tử
2021-04-06, 20:04 PM » Làm rõ một số nội dung về tuyển dụng công chức Hải quan năm 2021
2021-03-13, 13:03 PM » Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
2021-03-10, 08:03 AM » Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
2021-02-10, 20:02 PM » Chiến lược Phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
2021-02-09, 20:02 PM » Kinh nghiệm ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa của Hải quan Hàn Quốc, Trung Quốc
2021-01-07, 19:01 PM » Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
2020-08-27, 14:08 PM » Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019Users browsing this thread: 1 Guest(s)