Đăng nhập

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

157 lượt xem
#1
3542/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1143/HQLA-NV ngày 02/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu “đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu huỷ.”

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu trước ngày 25/4/2021 nhưng được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy sau ngày 25/4/2021 được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, trả lời doanh nghiệp.

[Image: 210714%2B-%2B3542-TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_01.jpg]


Xem thêm
2021-07-23, 10:07 AM » Ủy thác nhập khẩu hàng hóa để SXXK
2021-07-16, 22:07 PM » Thuế GTGT nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu
2021-07-16, 05:07 AM » Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập
2021-07-10, 15:07 PM » Xử lý thuế hàng hóa của DNCX
2021-07-07, 15:07 PM » Sử dụng hàng hóa đã được giải phóng hàng
2021-07-06, 20:07 PM » Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
2021-07-06, 03:07 AM » Thuế TTĐB xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng
2021-06-24, 16:06 PM » Hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất
2021-06-23, 22:06 PM » Xác định sản phẩm CNHT ngành ô tô để áp dụng Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu CNHT
2021-06-23, 13:06 PM » Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu (nồi hấp tiệt trùng)Users browsing this thread: 1 Guest(s)